KOVINA

Interbond 1202 UPC

Visokotemperaturna univerzalna prevleka cevi UPC, ki je skladna z merili učinkovitosti standarda ISO 12944-9 za zaščito pred korozijo v morskih okoljih. Interbond 1202UPC je dvokomponentni, anorganski kopolimer, ki se utrjuje pri ambientalnih pogojih.

Suha snov (V %)

70 %

Sijaj

polsijaj

Specifična teža

2,10kg/L

Embalaža

Part A: 14,48l Part B: 0,52l
h

TEHNIČNI LIST

Slovenščina

h

TEHNIČNI LIST

Angleščina